top of page
Beeldpresentatie Charles Haddon Spurgeon

  Charles Haddon Spurgeon (1834 - 1892)

Charles Haddon Spurgeon, werd in 1834 werd geboren. Er was armoede in het gezin Spurgeon. Daarom werd Charles zijn eerste vijf levensjaren ondergebracht bij zijn grootouders in Stambourne waar zijn opa predikant was. In de pastorie kreeg Charles de eerste indrukken van wat het predikantschap inhield. Hij was getuige van veel gesprekken tussen gemeenteleden en hun predikant.
Een gemeentelid was veelvuldig te vinden in de kroeg, dit tot groot verdriet van opa. De toen 5-jarige Charles kon dat niet verdragen. Hij ging naar de bewuste kroeg en waarschuwde het gemeentelid ernstig. Dit bleef niet ongezegend. Het gemeentelid kwam tot geloof.
Toen Charles 10 jaar oud was voorspelde ds. Richard Knill ernstig en met overtuiging dat Charles eens zou preken voor grote menigten. Als 16-jarige preekte C.H. Spurgeon in huisgemeenten en op zijn 17e nam hij zijn eerste beroep aan. Hij werd predikant van Waterbeach waar hij veel zegen mocht ervaren.
Het duurde niet lang of Spurgeon preekte inderdaad voor grote menigten. Eenmaal preekte hij voor maar liefst 23.654 mensen! Van heinde en verre kwamen de mensen om naar ‘de prins der predikers’ te luisteren. Velen mochten onder zijn Woordbediening tot bekering komen. Zijn werken worden tot aan vandaag herdrukt en uitgegeven en gaan de gehele wereld over en zijn nog steeds velen tot rijke zegen.

bottom of page