top of page
Beeldpresentatie Ulrich Zwingli

  Ulrich Zwingli (1484 - 1543)

Ulrich Zwingli, werd op 1 januari 1484 in het Zwitserse bergdorpje Wildhaus geboren. Zijn vader was boer en tevens burgemeester van het dorp.
Tot zijn vijfde jaar woonde hij thuis en vooral zijn vader bracht hem de grootheid van Gods schepping bij. Zijn ouders wilden dat hij priester werd. Daardoor studeerde hij aan de universiteit van o.a. in Basel en Bern. In 1506 werd Zwingli priester in Glarus.
Al snel kwam Zwingli er achter dat er veel mis was in de Rooms Katholieke kerk. Hierdoor begon iets te ontkiemen van het zaligmakende geloof in de Heere Jezus Christus, door genade alleen!
Als veldprediker trok Zwingli met ‘zijn’ jongens van de gemeente (Glarus) mee ten strijde in de vele godsdienstoorlogen van die tijd. Daar zag hij hoe jonge kerels gruwelijk werden afgeslacht. Deze verschrikkelijke momenten hebben diepe indruk op Zwingli nagelaten.
Tien jaar later in 1516 werd priester van de parochie in Einsiedlen. Hier werkte hij twee jaar. Einsiedeln was een bedevaartsoord. In het grote klooster bevond zich n.l. de zgn. ‘zwarte madonna’ die wonderen zou verrichtten. Zwingli heeft zich met grote kracht verzet tegen de beeldenverering. Steeds meer kwam hij tot het besef dat Rome dwaalde.
Op 1 januari 1519 deed Zwingli op zijn 35e verjaardag intrede in de Grossmunster van Zurich. Vanaf dat moment bepreekte hij elk Bijbelboek en volgde niet meer de voorschriften van de rooms katholieke kerk.
Zurich werd één van de belangrijkste perioden van zijn leven. Tot dan toe wist Zwingli ten diepste niet van zonde en schuld. Daarom ook niet wie Christus was. Maar toen de Heilige Geest zijn ogen openden, werd hij ten volle overtuigd dat alleen het werk van Christus zaligmakend was. Dat kwam vooral tot uitdrukking in de prediking. Het gevolg was dat velen tot dezelfde inzichten kwamen en tot geloof kwamen. Juist toen ondervond Zwingli grote tegenstand. Maar met Gods hulp bleef hij staande.
De godsdienstoorlogen gingen onverminderd door en namen zelfs in hevigheid toe. Zwingli was er bij, als legerpredikant.
Tijdens een veldslag, op 11 oktober 1531, kwam Zwingli om het leven, samen met nog 500 inwoners van Zurich. Zijn lichaam werd gevierendeeld, daarna verbrand. Zijn as werd door de wind verstrooid…..
Zwingli’s lichaam werd door vijanden van de Waarheid gedood. Op 47-jarige leeftijd mocht zijn ziel naar de hemel, naar zijn God, zijn Zaligmaker.
Zwingli was van grote betekenis voor de Reformatie. En dat niet alleen voor Zwiterland…!

bottom of page